Gebed tot God

 


Home
Uit de Bijbel
Bijbelse Gezegden
Biijbelse Namen
Allerlei gezegden
Christelijke Gedichten
Gebed tot God
Gedicht voor God
Wijsheid
Waarheid
Succes
Geluk
Ongeluk
Liefde
Verdriet
Boosheid of Woede
Diverse Emoties
Deug en Ondeugd
Arbeid
Spreekwoorden Dood
Gezegden Dood
Pot
Gezegden Pot
Lopen
Poten
Honden
Katten
Vissen
Luizen
Grappig
Diversen
Surinaams
Engels
Sayings
Translations
Spreekwoorden links
Mooie teksten
Vriendschap Gedicht
Vriendschapsteksten
Bedankt teksten
Liefdesgedichten
Engelse Gedichten
Liefde tegenkomen
Liefdesverhaal
Liefdesverklaring
Aantrekkingskracht
Ware liefde
Liefdesverdriet
Bruiloft
Verjaardagsgedichten
Verjaardagswensen
Kerstwensen
Nieuwjaarswensen
Beterschapswensen
Afscheid Gedichten
Condoleance wensen

  • Gebed tot God

 

Heer en Schepper van hemelen en aarde,
Gij zijt voor mij van 't allerhoogste waarde,
Gij zijt mijn Dierbare en Almachtige God,
in Uw handen leg ik gerust mijn lot,

U wil ik eren en loven met heel mijn ziel,
U bent het, voor wie ik
mijn handen vouw en nederkniel,
Wees mij altijd heel nabij,
wees A.U.B. genadig voor mij.

Ik bid tot U, O God,
Leef in mijn hart,
geef mij sterkte in tijden van smart,
Ik vraag U geen rijkdom en geen macht,
maar schenk mij wijsheid, moed en kracht.

't Allerbelangrijkste wil ik U nederig vragen,
Wilt U voor mijn dierbaren zorg dragen?
Behoed ons tegen 't kwade en 't wrede
en vul ieders hart
met vrede, vrede en vrede.

Amen.

Aangepast zoeken

 

 

Aangepast zoeken