Diverse Emoties

 


Home
Uit de Bijbel
Bijbelse Gezegden
Biijbelse Namen
Allerlei gezegden
Christelijke Gedichten
Gebed tot God
Gedicht voor God
Wijsheid
Waarheid
Succes
Geluk
Ongeluk
Liefde
Verdriet
Boosheid of Woede
Diverse Emoties
Deug en Ondeugd
Arbeid
Spreekwoorden Dood
Gezegden Dood
Pot
Gezegden Pot
Lopen
Poten
Honden
Katten
Vissen
Luizen
Grappig
Diversen
Surinaams
Engels
Sayings
Translations
Spreekwoorden links
Mooie teksten
Vriendschap Gedicht
Vriendschapsteksten
Bedankt teksten
Liefdesgedichten
Engelse Gedichten
Liefde tegenkomen
Liefdesverhaal
Liefdesverklaring
Aantrekkingskracht
Ware liefde
Liefdesverdriet
Bruiloft
Verjaardagsgedichten
Verjaardagswensen
Kerstwensen
Nieuwjaarswensen
Beterschapswensen
Afscheid Gedichten
Condoleance wensen

  • Diverse Emoties

 

Van de ene verbazing in de andere vallen.
Steeds weer opnieuw verrast worden.

Stille waters hebben diepe gronden
Achter lieden, die zich weinig uitlaten, zit (steekt) dikwijls meer dan men naar den uiterlijken schijn vermoeden zou. Vaak gebezigd met betrekking tot of in toepassing op min gunstige eigenschappen (arglistigheid, dubbelhartigheid, valschheid en derg.)

Aap, wat heb je mooie jongen!

Iemand vleien of zoete woorden gebruiken

 

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding

Het heeft geen zin om te proberen iets dat lelijk is, mooi te maken

 

Acht is meer dan duizend.

Een schertsende woordspeling met het telwoord acht, in de betekenis van zorgvuldige behartiging zijner zaken, b.v. goed acht slaan op zijn zaken is veel waard

 

Twaalf ambachten, dertien ongelukken
Wordt gezegd van personen, die telkens een nieuw middel van bestaan zoeken, maar er altijd slecht afkomen.

 

Iemand van bakboord naar stuurboord zenden. (van het kastje naar het muur)
Iemand van den ene naar de anderen kant sturen

 

Een schip (of een wrak) op strand, een baken in zee.
Men leert zich in acht nemen door het ongeluk van anderen te zien

 

Als het (ge)tij verloopt, verzet men de baken(s),
Bij verandering van omstandigheden neemt men andere maatregelen.

 

Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen
In voorspoed gaat men zich allicht te buiten

 

Gods water over Gods akker laten lopen
Zich niet om 's werelds loop bekommeren

 

Aangepast zoeken

 

 

Aangepast zoeken